Perkebunan Kelapa Sawit Sebabkan Kesuburan Tanah Menurun

Kelapa sawit ialah tanaman industri sebagai penghasil minyak nabati terbesar di dunia. Minyak ini dapat dipakai sebagai minyak industri , minyak masak, maupun bahan bakar (biodiesel). Indonesia adalahpenghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua sesudah Malaysia. Minyak yangdidapatkan bukan adalahminyak jadi atau yang dapat langsung dipakai tetapi berupa minyak mentah yang biasa dinamakan dengan CPO yangContinue reading